بایگانی برچسب: سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سیستم غذایی در چین

راه¬اندازی یک رستوران و فروشگاه عرضه مستقیم محصولات طبیعی از مزرعه به مشتری