پیش رویداد رودان و سیریک در تاریخ سوم مهر ماه ۱۳۹۹ برگزار شد

صفحه پیش رویداد

به زودی ….

صفحه رویداد

به زودی ….

صفحه سرمایه گذاری

چوگانی ها

مهدی ناجی

یارمدیریتی

شوان صدرقاضی

یار نوآوراجتماعی

کاوه یزدی فرد

یار دیزاینر نوآوری

محمد جواد قاسمی

یار اجرایی

نیلوفر خانجانی

یار اجرایی

مهدی انصاری نژاد

یار اجرایی

نازنین دانشخواه

یار اجرایی

مهدی ناجی
مدیر مجموعه چوگان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

شوان صدرقاضی
همراه چوگان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

کاوه یزدی فرد
دیزاینر نوآوری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

محمد جواد قاسمی
همراه چوگان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ