بایگانی دسته‌ی: کارآفرینی

کارآفرینی اجتماعی و اکوسیستم آن

عموما در شهرها و روستاها مشکلات و یا مسائلی مشاهده می‌شود که روش رویایی با آن‌ها بهینه نیست و یا با وجود پتانسیل‌های محیطی و اجتماعی، راه بهینه‌ای برای استفاده از آن‌ها به کار گرفته نشده است. وجود چنین چالش‌هایی در جوامع راه را برای ورود نوآوری و کارآفرینی به بازار آن جامعه باز می‌گذارد. […]