ماموریت‌های ما

جستجو و کشف مستمر فرصت‌های بکر و خلاق اثرگذاری اجتماعی

گردهم‌آوری بازیگران اجتماعی و پرورش تسهیل‎گران و کارآفرینان اجتماعی

فراهم‌آوری منابع و قابلیت‌ها و ظرفیت‎سازی در جهت شتاب‌دهی و scale-up کردن نوآوری‌های اجتماعی

حمایت و هدایت کسب‌وکارهای نوپا (استارت‌آپها) در مسیر خلق ارزش پایدار برای جامعه

مشاوره، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مسوولیت اجتماعی کسب‌وکارها و سازمان‌ها